Geen jeugdcompetitie, voorlopig jeugdtraining

Ivm met de corona-maatregelen zal de jeugdcompetitie nog niet gaan starten. Tot die tijd kan de zondag training door blijven gaan en kunnen we dus gewoon twee keer per week met de jeugd trainen binnen alle veiligheids-maatregelen.

De einddatum van de zondag training is afhankelijk van de situatie rondom corona en nu nog niet bepaald.

Houd de website, de agenda en de nadere berichtgeving hierover s.v.p. in de gaten

Zomerbadminton

YES!, ook deze zomer kunnen we weer vrijspelen!
Voor de jeugd bieden we vrij spelen aan op woensdagen van 19.00 tot 20.00 uur. De eerste speeldatum is woensdag 22 juli. Jeugdleden kunnen gratis introducées meenemen.
Voor senioren zijn speeltijden op maandag van 20:00 uur tot 22:00 uur en op woensdag van 20:00 uur tot 22:00 uur. De eerste speeldatum is maandag 20 juli. Seniorleden kunnen één introducee meenemen. Niet-leden betalen 5 euro per keer.
Registratie bij binnenkomst is verplicht.

Verdere versoepeling: trainen van 1 t/m 15 juli!

Afgelopen woensdag zijn versoepelingen t.a.v. Corona aangekondigd door de regering. Deze komen erop neer dat de badmintontrainingen kunnen worden hervat, zonder dat tijdens het sporten de 1,5 meter afstand hoeft te worden gehanteerd. Dat betekent dat per 1 juli naast de jeugd ook senioren weer kunnen trainen, vrij spelen en wedstrijden mogen spelen. Zij het met 1,5 meter afstand voor/ en na het sporten. Aangezien het seizoen afgelopen is maar de vakantie nog niet begonnen willen we graag trainingen aanbieden tot en met 15 juli.


De inventarisatie en aanmelding heeft al plaatsgevonden. Mocht je dit hebben gemist: er zijn nog enkele plekken vrij. Mocht je mee willen doen, mail dan naar tc@badmintonclubdelft.nl, Dan kan je indien er voldoende ruimte is, en dit door de TC bevestigd is, alsnog meedoen.
Let op: Deelname kan alleen na bevestiging door de TC.

Versoepeling Corona richtlijnen

Vanwege versoepeling van de richtlijnen omtrent Corona kunnen we de buitentrainingen weer verplaatsen naar binnen. De binnentrainingen starten vanaf 1 juli, met inachtneming van de geldende protocollen.

Start buitentraining

De verlenging van de Coronamaatregelen heeft tot gevolg dat er dit seizoen binnen niet meer wordt gebadmintond. De verruiming heeft wel de mogelijkheid gegeven om buitenactiviteiten te doen. Hiermee zijn we voor de jeugd gestart op zondag 10 mei. Komende zondagen en woensdagen zullen deze activiteiten buiten plaatsvinden. Jeugd kan zich aanmelden via jeugd@badmintonclubdelft.nl

De seniorenbuitentrainingen aansluitend op de woensdagavond-jeugdtrainingen zijn ook gestart sinds 13 mei. Senioren kunnen zich aanmelden via tc@badmintonclubdelft.nl.