Jeugdcompetitie nieuwe stijl 2019/2020

De jeugdcompetitie gaat veranderen! Komend seizoen nog als pilot, maar vanaf September 2020 zal de jeugdcompetitie definitie verhuizen naar het najaar/winter, is besloten door de Nederlandse Badminton Bond. Dan zal de jeugdcompetitie gelijk lopen met alle andere regio’s van Nederland en ook gelijk lopen met de seniorencompetitie.

Waarom…?? Meer uitdaging voor de kinderen, langere periode met competitiewedstrijden, gelijktrekken met rest van het land, de jeugd langer bij de jeugd houden. De bedoeling is om een competitieperiode te hebben van ongeveer 20 weken, startend half september tot ongeveer eind maart. Komend seizoen wordt gestart met een pilot om te kijken hoe het allemaal gaat lopen en welke (organisatorische ) activiteiten hiervoor nodig zijn. Er zal een najaars-jeugd-competitiezijn EN OOK een voorjaars-jeugd-competitie. Alles zal met alle clubs geëvalueerd worden om tot de juiste stijl te komen.  BC Delft gaat meedoen met deze pilot. Meer informatie en formulier om je in te schrijven staan in deze brief.

Nieuwe clubshirt passen: 4-18 november

Tussen 4 en 18 november is het weer mogelijk om het nieuwe clubshirt te passen, met name voor de jeugdspelers die nog niet eerder hebben kunnen passen. We hopen de shirts na dit pasmoment op tijd binnen te hebben voor de start van de Jeugdcompetitie.

Voor de trainingen zullen Thijs en/of Susanne aanwezig zijn met pas-shirts in alle maten, zodat je kunt passen welke maat je moet bestellen, en gelijk je bestelling kunt doorgeven.

Passessies:
zondag 4 november: na de training, 11:00-11:30u.
woensdag 7 november: voor de training, 18:15-18:30u.
zondag 11 november: na de training, 11:00-11:30u.
woensdag 14 november: voor de training, 18:15-18:30u.
zondag 18 november: na de training, 11:00-11:30u.

Nieuwe clubsponsor: PP Orchideeën!

PP Orchideeën is de nieuwe clubsponsor van BC Delft!

Vorige week zijn de handtekeningen gezet onder een overeenkomst, waarmee PP Orchideeën, in de persoon van Ron Tiegelaar, voor 2 jaar clubsponsor van BC Delft zal zijn. We zijn ontzettend blij met deze sponsoring. Het geeft de club voor de komende jaren financiële zekerheid en biedt de mogelijkheid om een stap te maken naar bijvoorbeeld een extra speelavond of extra training.

PP Orchideeën kweekt de zogenaamde pahiopedulem orchideeën en verkoopt deze aan klanten over de hele wereld. Ron steunt graag verenigingen waar hij een band mee heeft, en die heeft hij zeker met BC Delft. Ronny en Wouter hebben Ron Tiegelaar een uniek BC Delft-shirt overhandigd, als dank voor de overeenkomst.

Zomerbadminton bij BC Delft

Deze zomer is er zomerbadminton bij BC Delft!

Vanwege hernieuwde afspraken met de school, is de mogelijkheid ontstaan om tijdens de zomer op woensdagavond de hal te gebruiken. Daarom organiseert BC Delft deze zomer zomerbadminton. Van 4 juli t/m 15 augustus kan er op maandagen van 20:00-22:00u worden vrijgespeeld en op woensdagen van 19:30-22:00.
De zomeravonden zijn toegankelijke voor onze leden en introducés. Introducés betalen hiervoor €5 per keer.
Zegt het voort en kom lekker spelen; zo blijf je goed in vorm tijdens de zomer!

Neem je eigen shuttles mee, en help ook even om de zaal netjes op te ruimen (met name veertjes opvegen) na afloop, zodat we de hal netjes kunnen achterlaten voor de school!

ALV op maandag 28 mei – aankondiging

Op maandag 28 mei wordt er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de begroting en het vaststellen van de contributiebijdragen voor het volgend seizoen de belangrijkste punten op de agenda zullen zijn. Alle leden (en ouders van jeugdleden) zijn welkom en per mail uitgenodigd voor deze vergadering. De agenda voor deze ALV vindt je hier.

Voor het komende seizoen 2018-2019 stelt het bestuur een aantal wijzigingen in de contributiestructuur en -bedragen voor. Hieronder lichten we graag alvast toe waarom deze wijzigingen nodig zijn.

Voorstel tot aanpassing contributiebijdragen veren shuttles
De vereniging heeft financieel moeilijke jaren gehad, waarbij de reserves van de club zijn aangesproken. Aangezien het bestuur van mening is dat de reserves van de club weer moeten worden aangevuld is er kritisch gekeken naar de grote kostenposten en voorspelbaarheid van die uitgaven.
Naast zaalhuur en trainers zijn de veren shuttles een grote kostenpost. De precieze uitgaven aan shuttles zijn afhankelijk van stijgende prijzen en het shuttleverbruik in trainingen en wedstrijden, en daarmee moeilijk te voorspellen. Het bestuur wil er graag voor zorgen dat de inkomsten uit de contributie zoveel mogelijk het verbruik van shuttles dekken, en daar consequent in zijn. Dat betekent dat wie veren shuttles gebruikt, daar een bijdrage voor betaalt. Senioren betalen reeds extra voor het trainen met veren shuttles, maar niet voor competitiespelen met veren shuttles. Ook de jeugd betaalt nog geen extra bijdrage voor competitiespelen met veren shuttles (al is er wel een vrijwillige bijdrage geweest). We willen de competitieteams ca anderhalve koker per competitiewedstrijd ter beschikking stellen.
Daarnaast is er ook de wens om de eerste twee jeugdteams met veren shuttles te laten trainen. Nu is er af en toe getraind met gesponsorde shuttles van de trainers of met gebruikte shuttles van de senioren. Voor volgend seizoen willen we per training veren shuttles ter beschikking stellen, à een koker per week. We schatten in dat de eerste twee jeugdteams met veren shuttles trainen, maar de beslissing wie met veren shuttles traint ligt uiteindelijk bij de trainers. De voorgestelde bijdrage zal de kosten in dit geval niet volledig dekken, maar hier zien we het beschikbaar stellen van veren shuttles ook als investering in een kwalitatief goede jeugdtraining.

Na zorgvuldig rekenen is het bestuur uitgekomen op de volgende benodigde wijzigingen in contributiebedragen:

  • Competitiebijdrage voor veren shuttles in Najaarscompetitie verhoogd met €20,- naar €90,-.
  • Competitiebijdrage voor veren shuttles in Jeugdcompetitie verhoogd met €13,50 naar €60,-.
  • Trainingsbijdrage voor veren shuttles tijdens Jeugdtraining woensdag €17,50 naar €67,50.
  • Trainingsbijdrage voor veren shuttles tijdens Jeugdtraining zondag €10,- naar €35,-.

Deze voorstellen zullen in stemming worden gebracht tijdens de komende ALV. Feedback is welkom, vooraf of op de ALV zelf. Je kunt Thijs of Wouter hiervoor aanspreken, of e-mailen naar bestuur@badmintonclubdelft.nl.

Ruilmarkt clubshirts – 17 en 20 december

Met de Jeugdcompetitie in aantocht is het tijd om je clubshirt te passen! Heb jij een nieuw clubshirt nodig en/of wil je je oude shirt doorverkopen? Kom dan naar de ruilmarkt! Op zondag 17 dec van 10:15u-10:45u en op woendag 20 dec van 19:15u-19:45u helpt Susanne jullie met het ruilen van shirts of met het passen en bestellen van een nieuw shirt.

Mutaties bestuur BC Delft

Tijdens de ALV van dinsdag 7 november hebben er twee bestuursmutaties plaatsgevonden.

Voorzitter Jeroen Rindertsma heeft zijn voorzittershamer overgedragen aan Wouter van der Wal. Na vier jaar penningmeester en vervolgens vier jaar voorzitter te zijn geweest, vond Jeroen het tijd om het stokje, ehh… de hamer, door te geven. Jeroen was met zijn kritische blik een steady factor binnen het bestuur en heeft wel enige bergen verzet, waarvan de recente verhuizing een mooi voorbeeld is. Jeroen, bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren!

Wouter heeft aangegeven er veel zin in te hebben, en wil zich inzetten voor een vereniging waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Fijn om je aan boord te hebben, Wouter!

Ook algemeen bestuurslid Marsha Flem verlaat haar stek in het bestuur, na vele jaren als bestuurslid en secretaris zitting te hebben genomen. Vanwege haar jarenlange ervaring is Marsha een ware bron van wijsheid geweest, dus ook zij zal gemist worden. Marsha, bedankt!

Meer foto’s op onze Facebook-pagina

ALV: nieuwe ereleden Agnes en Marieke

Vanavond, dinsdag 7 november, heeft de ALV unaniem ingestemd met de benoeming van Marieke Bekenes en Agnes Bekenes tot ereleden van BC Delft! Als blijk van waardering voor hun jarenlange en uitzonderlijke inzet voor de club als TC-lid en als competitieleidsters, heeft het bestuur hen voorgedragen voor het erelidmaatschap. Tijdens het Eindfeest vorig seizoen was de voordracht al aangekondigd, en met de goedkeuring van de ALV is de benoeming nu een feit.
Gefeliciteerd dames, dik verdiend! :)