Zomerbadminton bij BC Delft

Deze zomer is er zomerbadminton bij BC Delft!

Vanwege hernieuwde afspraken met de school, is de mogelijkheid ontstaan om tijdens de zomer op woensdagavond de hal te gebruiken. Daarom organiseert BC Delft deze zomer zomerbadminton. Van 4 juli t/m 15 augustus kan er op woensdagen van 19:30-22:00 vrijgespeeld worden door onze leden en introducés. Introducés betalen hiervoor €5 per keer.
Zo blijf je lekker in vorm tijdens de zomer!

Neem je eigen shuttles mee, en help ook even om de zaal netjes op te ruimen (met name veertjes opvegen) na afloop, zodat we de hal netjes kunnen achterlaten voor de school!

ALV op maandag 28 mei – aankondiging

Op maandag 28 mei wordt er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de begroting en het vaststellen van de contributiebijdragen voor het volgend seizoen de belangrijkste punten op de agenda zullen zijn. Alle leden (en ouders van jeugdleden) zijn welkom en per mail uitgenodigd voor deze vergadering. De agenda voor deze ALV vindt je hier.

Voor het komende seizoen 2018-2019 stelt het bestuur een aantal wijzigingen in de contributiestructuur en -bedragen voor. Hieronder lichten we graag alvast toe waarom deze wijzigingen nodig zijn.

Voorstel tot aanpassing contributiebijdragen veren shuttles
De vereniging heeft financieel moeilijke jaren gehad, waarbij de reserves van de club zijn aangesproken. Aangezien het bestuur van mening is dat de reserves van de club weer moeten worden aangevuld is er kritisch gekeken naar de grote kostenposten en voorspelbaarheid van die uitgaven.
Naast zaalhuur en trainers zijn de veren shuttles een grote kostenpost. De precieze uitgaven aan shuttles zijn afhankelijk van stijgende prijzen en het shuttleverbruik in trainingen en wedstrijden, en daarmee moeilijk te voorspellen. Het bestuur wil er graag voor zorgen dat de inkomsten uit de contributie zoveel mogelijk het verbruik van shuttles dekken, en daar consequent in zijn. Dat betekent dat wie veren shuttles gebruikt, daar een bijdrage voor betaalt. Senioren betalen reeds extra voor het trainen met veren shuttles, maar niet voor competitiespelen met veren shuttles. Ook de jeugd betaalt nog geen extra bijdrage voor competitiespelen met veren shuttles (al is er wel een vrijwillige bijdrage geweest). We willen de competitieteams ca anderhalve koker per competitiewedstrijd ter beschikking stellen.
Daarnaast is er ook de wens om de eerste twee jeugdteams met veren shuttles te laten trainen. Nu is er af en toe getraind met gesponsorde shuttles van de trainers of met gebruikte shuttles van de senioren. Voor volgend seizoen willen we per training veren shuttles ter beschikking stellen, à een koker per week. We schatten in dat de eerste twee jeugdteams met veren shuttles trainen, maar de beslissing wie met veren shuttles traint ligt uiteindelijk bij de trainers. De voorgestelde bijdrage zal de kosten in dit geval niet volledig dekken, maar hier zien we het beschikbaar stellen van veren shuttles ook als investering in een kwalitatief goede jeugdtraining.

Na zorgvuldig rekenen is het bestuur uitgekomen op de volgende benodigde wijzigingen in contributiebedragen:

  • Competitiebijdrage voor veren shuttles in Najaarscompetitie verhoogd met €20,- naar €90,-.
  • Competitiebijdrage voor veren shuttles in Jeugdcompetitie verhoogd met €13,50 naar €60,-.
  • Trainingsbijdrage voor veren shuttles tijdens Jeugdtraining woensdag €17,50 naar €67,50.
  • Trainingsbijdrage voor veren shuttles tijdens Jeugdtraining zondag €10,- naar €35,-.

Deze voorstellen zullen in stemming worden gebracht tijdens de komende ALV. Feedback is welkom, vooraf of op de ALV zelf. Je kunt Thijs of Wouter hiervoor aanspreken, of e-mailen naar bestuur@badmintonclubdelft.nl.

Ruilmarkt clubshirts – 17 en 20 december

Met de Jeugdcompetitie in aantocht is het tijd om je clubshirt te passen! Heb jij een nieuw clubshirt nodig en/of wil je je oude shirt doorverkopen? Kom dan naar de ruilmarkt! Op zondag 17 dec van 10:15u-10:45u en op woendag 20 dec van 19:15u-19:45u helpt Susanne jullie met het ruilen van shirts of met het passen en bestellen van een nieuw shirt.

Mutaties bestuur BC Delft

Tijdens de ALV van dinsdag 7 november hebben er twee bestuursmutaties plaatsgevonden.

Voorzitter Jeroen Rindertsma heeft zijn voorzittershamer overgedragen aan Wouter van der Wal. Na vier jaar penningmeester en vervolgens vier jaar voorzitter te zijn geweest, vond Jeroen het tijd om het stokje, ehh… de hamer, door te geven. Jeroen was met zijn kritische blik een steady factor binnen het bestuur en heeft wel enige bergen verzet, waarvan de recente verhuizing een mooi voorbeeld is. Jeroen, bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren!

Wouter heeft aangegeven er veel zin in te hebben, en wil zich inzetten voor een vereniging waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Fijn om je aan boord te hebben, Wouter!

Ook algemeen bestuurslid Marsha Flem verlaat haar stek in het bestuur, na vele jaren als bestuurslid en secretaris zitting te hebben genomen. Vanwege haar jarenlange ervaring is Marsha een ware bron van wijsheid geweest, dus ook zij zal gemist worden. Marsha, bedankt!

Meer foto’s op onze Facebook-pagina

ALV: nieuwe ereleden Agnes en Marieke

Vanavond, dinsdag 7 november, heeft de ALV unaniem ingestemd met de benoeming van Marieke Bekenes en Agnes Bekenes tot ereleden van BC Delft! Als blijk van waardering voor hun jarenlange en uitzonderlijke inzet voor de club als TC-lid en als competitieleidsters, heeft het bestuur hen voorgedragen voor het erelidmaatschap. Tijdens het Eindfeest vorig seizoen was de voordracht al aangekondigd, en met de goedkeuring van de ALV is de benoeming nu een feit.
Gefeliciteerd dames, dik verdiend! :)

Vloeren SC Delftland veilig verklaard

Update di 24 oktober:

We zijn blij om te kunnen melden dat het onderzoek naar de vloeren van SC Delfland snel heeft kunnen plaatsvinden en dat deze na inspectie veilig zijn verklaard.
Vanaf woensdag 25 oktober zullen alle trainingen weer doorgang vinden volgens het gebruikelijke rooster. We danken alle leden voor hun begrip over de afgelasting van de maandagtraining!

PS. Jij komt toch ook naar de ALV op di 7 nov? :)

Oorspronkelijk bericht, ma 23 oktober:

Naar aanleiding van de berichten over mogelijke onveiligheid van vloerplaten van enkele gebouwen in Nederland, is na overleg tussen de school en de gemeente besloten om SC Delfland vandaag gesloten te houden voor haar leerlingen.

Aan BC Delft is de keuze overgelaten om de training van vanavond al dan niet door te laten gaan. Aangezien wij in afwachting van meer informatie absoluut geen enkel risico willen nemen, zien wij ons genoodzaakt om de training van vanavond af te gelasten. Houd de website en Facebookpagina in de gaten voor nieuws over doorgang van de overige trainingen van deze week.

Onze excuses voor het ongemak, we hopen op ieders begrip!

Namens het bestuur,
Jeroen, Linda, Sabine, William, Thijs en Marsha

Nieuwe sporthal: ervaringen – part II

We spelen inmiddels bijna 2 maanden in ons nieuwe onderkomen bij SC Delfland. Ook is er al vier competitieweekenden gespeeld op de velden met de witte lijnen en dat bevalt goed!
Omdat we te gast zijn in het schoolgebouw, willen we graag nogmaals de belangrijkste huisregels aanhalen:
– Zorg dat je niet door klapdeuren de school ingaat! Het geluid van het alarm kennen we inmiddels te goed. Gebruik zoveel mogelijk de toiletten tegenover de ingang van de kantine.
– Zet samen de netten op en ruim ze weer op. Alle spullen die we gebruiken staan in het rechter-materiaalhok en moeten daar weer terug worden gezet na trainingen en wedstrijden.
– Houd de zaal schoon en ruim al het afval op.
Zie verder deze huisregels. Draag je steentje bij aan een plezant gebruik van de hal!

Nieuwe sporthal: ervaringen tot nu toe

Dit seizoen zijn we fris gestart in ons nieuwe onderkomen in de sporthal van SC Delfland. De aanloop is wat stroef geweest zoals jullie hebben gemerkt, maar op praktisch gebied werken de mensen van SC Delfland gelukkig goed mee met ons en de basketballers van DAS. Er is nog steeds geen huurcontract getekend, maar dit zal binnen enkele weken geregeld worden.

De sporthal heeft een fijne uitstraling en de meeste dingen werken goed. We moeten allemaal nog even wennen aan de nieuwe blauwe lijnen van de trainingsbanen, maar dat komt vanzelf.

De toegang tot het gebouw blijkt een uitdaging. Zonder pasje kan de voordeur van buitenaf niet geopend worden. Binnenkort krijgt een tiental van onze actieve leden een pasje. Graag vragen we jullie even de deur open te houden voor andere mensen die aan komen lopen. Het is ook een extra reden om gewoon goed op tijd te komen voor de training!
Aan de mensen die bardienst hebben tijdens trainingen en wedstrijden zal worden gevraagd om ook te letten op de voordeur en mensen binnen te laten indien nodig. Op dit moment wordt een aantal informatiebanners en -bordjes gemaakt om de bezoekers wegwijs te maken in het gebouw tijdens wedstrijddagen.

Tijdens onze speeltijden mogen wij alleen in de voor sport bedoelde ruimtes komen. Het is niet de bedoeling dat we de school in gaan, dus ga niet door de tussendeuren naar de school toe. Deze tussendeuren zouden goed gesloten moeten worden met magneten (die los gaan bij een calamiteit zodat vluchtwegen ontstaan), maar dat blijkt nog niet goed te functioneren. Inmiddels is het alarm van de school enkele keren afgegaan terwijl wij in het gebouw waren. Dit komt door het openen van tussendeuren naar de rest van de school. Er wordt door de school gewerkt aan betere magneten.

Omdat we in de nieuwe sporthal bij SC Delfland te gast zijn, zijn er een aantal huisregels van kracht, die ervoor zorgen dat we samen alles netjes houden en optimaal van de nieuwe hal kunnen genieten:

  • Kom op tijd voor je training i.v.m. het openen van de deur, en houd de deur ook voor elkaar open.
  • Het is erg belangrijk dat we de zaal en het gebouw zo netjes mogelijk achterlaten. Als we dat niet doen, kan de school ons de extra schoonmaakkosten in rekening brengen. Dus als je klaar bent met spelen, neem dan je afval mee en help even met het opruimen van de netten en de rest van de zaal.
  • Ga niet met buitenschoenen de hal in. Dat geldt ook voor ouders en toeschouwers; er kan op de tribune of via het raam in de kantine naar de zaal gekeken worden.
  • Gebruik alleen de gangen naar de kleedkamers, toiletten, kantine en sporthal en ga niet de school in, zodat het alarm niet onnodig af gaat.

Wil jij je ervaringen met de nieuwe hal met de vereniging delen? We horen ze graag!
Je kunt altijd een van de bestuursleden in de hal aanschieten, of mailen naar info@badmintonclubdelft.nl.