ALV op maandag 28 mei – aankondiging

Op maandag 28 mei wordt er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de begroting en het vaststellen van de contributiebijdragen voor het volgend seizoen de belangrijkste punten op de agenda zullen zijn. Alle leden (en ouders van jeugdleden) zijn welkom en per mail uitgenodigd voor deze vergadering. De agenda voor deze ALV vindt je hier.

Voor het komende seizoen 2018-2019 stelt het bestuur een aantal wijzigingen in de contributiestructuur en -bedragen voor. Hieronder lichten we graag alvast toe waarom deze wijzigingen nodig zijn.

Voorstel tot aanpassing contributiebijdragen veren shuttles
De vereniging heeft financieel moeilijke jaren gehad, waarbij de reserves van de club zijn aangesproken. Aangezien het bestuur van mening is dat de reserves van de club weer moeten worden aangevuld is er kritisch gekeken naar de grote kostenposten en voorspelbaarheid van die uitgaven.
Naast zaalhuur en trainers zijn de veren shuttles een grote kostenpost. De precieze uitgaven aan shuttles zijn afhankelijk van stijgende prijzen en het shuttleverbruik in trainingen en wedstrijden, en daarmee moeilijk te voorspellen. Het bestuur wil er graag voor zorgen dat de inkomsten uit de contributie zoveel mogelijk het verbruik van shuttles dekken, en daar consequent in zijn. Dat betekent dat wie veren shuttles gebruikt, daar een bijdrage voor betaalt. Senioren betalen reeds extra voor het trainen met veren shuttles, maar niet voor competitiespelen met veren shuttles. Ook de jeugd betaalt nog geen extra bijdrage voor competitiespelen met veren shuttles (al is er wel een vrijwillige bijdrage geweest). We willen de competitieteams ca anderhalve koker per competitiewedstrijd ter beschikking stellen.
Daarnaast is er ook de wens om de eerste twee jeugdteams met veren shuttles te laten trainen. Nu is er af en toe getraind met gesponsorde shuttles van de trainers of met gebruikte shuttles van de senioren. Voor volgend seizoen willen we per training veren shuttles ter beschikking stellen, à een koker per week. We schatten in dat de eerste twee jeugdteams met veren shuttles trainen, maar de beslissing wie met veren shuttles traint ligt uiteindelijk bij de trainers. De voorgestelde bijdrage zal de kosten in dit geval niet volledig dekken, maar hier zien we het beschikbaar stellen van veren shuttles ook als investering in een kwalitatief goede jeugdtraining.

Na zorgvuldig rekenen is het bestuur uitgekomen op de volgende benodigde wijzigingen in contributiebedragen:

  • Competitiebijdrage voor veren shuttles in Najaarscompetitie verhoogd met €20,- naar €90,-.
  • Competitiebijdrage voor veren shuttles in Jeugdcompetitie verhoogd met €13,50 naar €60,-.
  • Trainingsbijdrage voor veren shuttles tijdens Jeugdtraining woensdag €17,50 naar €67,50.
  • Trainingsbijdrage voor veren shuttles tijdens Jeugdtraining zondag €10,- naar €35,-.

Deze voorstellen zullen in stemming worden gebracht tijdens de komende ALV. Feedback is welkom, vooraf of op de ALV zelf. Je kunt Thijs of Wouter hiervoor aanspreken, of e-mailen naar bestuur@badmintonclubdelft.nl.