ALV

Twee keer per jaar organiseert BC Delft een Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle leden van de club per e-mail worden uitgenodigd. Tijdens deze ALV’s licht het bestuur toe hoe het gaat met de club op organisatorisch en financieel gebied, en worden alle lopende zaken en plannen voor de toekomst besproken. Indien nodig wordt er door de leden gestemd voor deze plannen.

In de ALV van juni wordt de begroting en daarmee ook de contributiegelden voor het komende seizoen worden vastgesteld. In de ALV van november worden de jaarverslagen van de verschillende commissies toegelicht.

De stukken voor elke ALV worden in de week voor de vergadering online beschikbaar gemaakt ter voorbereiding op de vergadering.
Hieronder vind je stukken terug van komende en in het verleden gehouden ALV’s van BC Delft.

ALV – dinsdag 29 september 2020

 1. Opening en welkom
 2. BC Delft Notulen ALV 5 november 2019
 3. Zaken lopend seizoen
 4. Toelichting begroting seizoen 2020-2021 BC Delft Begroting 2020-2021; BC Delft begroting 2020-2021 toelichting
 5. Vaststelling begroting en contributiebijdragen
 6. Voorstellen kascommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

ALV – dinsdag 5 november 2019

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft Notulen ALV 5 november 2019;
BC Delft Slides ALV 5 november 2019

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Notulen ALV 21 mei 2019 : BC Delft Notulen ALV 21 mei 2019
 3. Jaarverslagen seizoen 2018-2019;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Bestuur;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Technische commissie;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Jeugdcommissie;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Toernooicommissie;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Barcommissie;
  BC Delft Verslag Lustrumcommissie;
  En financiële verslagen:
  BC Delft Administratie en resultaat 2018-2019;
  BC Delft_Financiële jaarstukken mutatieoverzicht 2018-2019;
  BC Delft_Kolommenbalans 2018-2019;
 4. Zaken lopend seizoen
 5. Mutaties bestuur
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Zie ook de agenda: BC Delft Agenda ALV 5 november 2019

ALV – dinsdag 21 mei 2019

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft Notulen ALV 21 mei 2019;
BC Delft Slides ALV 21 mei 2019

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Mutaties bestuur
 3. Bespreken notulen ALV 6 november 2018 BC Delft notulen ALV 6 november 2018
 4. Lopende zaken
 5. Begroting 2019-2020 en toelichting BC Delft Begroting 2019-2020 BC Delft Begroting 2019-2020 toelichting
 6. Aankondigingen komend seizoen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

ALV – dinsdag 6 november 2018

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft notulen ALV 6 november 2018
BC Delft slides ALV 6 november 2018

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Bespreken notulen ALV 28 mei 2018
  BC Delft notulen ALV 28 mei 2018
 3. Jaarverslagen seizoen 2017-2018:
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Bestuur
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Technische Commissie
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Jeugdcommissie
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Barcommissie
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Financiën Balans
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Financiën V&W
  BC Delft Jaarverslag 2017-2018 - Financiën Toelichting
 4. Lopende zaken
 5. Mutaties bestuur
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

ALV – maandag 28 mei 2018

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft notulen ALV 28 mei 2018
BC Delft slides ALV 28 mei 2018

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Bespreking notulen ALV 7 november 2017
  BC Delft notulen ALV 7 nov 2017
 3. Zaken lopend seizoen
 4. Toelichting bij Begroting 2018-2019
  BC Delft Begroting 2018-2019
  BC Delft Begroting 2018-2019 - Toelichting
  Aankondiging wijzigingen contributiebijdragen
 5. Vaststellen begroting en contributiebijdragen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting