ALV

Twee keer per jaar organiseert BC Delft een Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle leden van de club per e-mail worden uitgenodigd. Tijdens deze ALV’s licht het bestuur toe hoe het gaat met de club op organisatorisch en financieel gebied, en worden alle lopende zaken en plannen voor de toekomst besproken. Indien nodig wordt er door de leden gestemd voor deze plannen.

In de ALV van mei/juni wordt de begroting en daarmee ook de contributiegelden voor het komende seizoen worden vastgesteld. In de ALV van november worden de jaarverslagen van de verschillende commissies toegelicht.

De stukken voor elke ALV worden in de week voor de vergadering online beschikbaar gemaakt ter voorbereiding op de vergadering.
Hieronder vind je stukken terug van komende en in het verleden gehouden ALV’s van BC Delft.

ALV – dinsdag 24 mei 2022

De ALV zal fysiek plaatsvinden in de kantine van de school. Tijdens de ALV worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Opening en welkom
 2. BC Delft nnotulen vorige ALV
 3. Zaken lopend seizoen en vooruitblik komend seizoen
 4. Stand van zaken en begroting toelichting seizoen 2022-2023
 5. Vaststellen begroting
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De bescheiden zijn hier te vinden.

ALV – donderdag 18 november 2021

De ALV zal digitaal plaatsvinden via Zoom. Via de nieuwsbrief is aan de leden een vergader-link toegestuurd. Tijdens de ALV worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Opening en welkom
 2. BC Delft Notulen ALV 20 mei 2021
 3. Jaarverslagen seizoen 2020-2021:
  BC Delft Jaarverslag 2020-2021 – Bestuur
  BC Delft Jaarverslag 2020-2021 – Technische Commissie
  BC Delft Jaarverslag 2020-2021 – Jeugdcommissie
  BC Delft Jaarverslag 2020-2021 – Toernooicommissie
  BC Delft Jaarverslag 2020-2021 – Barcommissie
  En de financiële verslagen:
  BC Delft Jaarverslag 2020-2021 – Financiën
 4. Zaken lopend seizoen;
 5. Stemming: Algemeen bestuursleden;
 6. Rondvraag;
 7. Sluiting.

ALV – donderdag 20 mei 2021

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides

 1. Opening en welkom
 2. BC Delft Notulen ALV 17 november 2020 en BC Delft Notulen ALV 15 december 2020
 3. Zaken lopend seizoen en vooruitblik komend seizoen
 4. Stand van Zaken en Begroting en toelichting seizoen 2021-2022
 5. Vaststellen begroting
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

ALV – dinsdag 15 december 2020

Deze ingelaste ALV betreft het voorleggen van de financiële toelichting aan de leden. Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het  verslag: BC Delft Notulen ALV 15 december 2020 en de stukken hier .

ALV – dinsdag 17 november 2020

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft Notulen ALV 17 november 2020;

 1. Opening en welkom
 2. BC Delft Notulen ALV 29 september 2020
 3. Jaarverslagen seizoen 2019-2020;
  BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Bestuur
  BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Technische Commissie
  BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Jeugdcommissie
  BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Toernooicommissie
  BC Delft Jaarverslag 2019-2020 – Barcommissie
  Financiële verslagen:
 4. Corona-coördinatoren
 5. Instellen Vertrouwenscontactpersoon
 6. Zaken lopend seizoen
 7. Stemming: investeren in dimmer voor de lichten 
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

ALV – dinsdag 29 september 2020

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft Notulen ALV 29 september 2020;
BC Delft ALV Slides 29-09-2020

 1. Opening en welkom
 2. BC Delft Notulen ALV 5 november 2019
 3. Zaken lopend seizoen
 4. Toelichting begroting seizoen 2020-2021 
 5. Vaststelling begroting en contributiebijdragen
 6. Voorstellen kascommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

ALV – dinsdag 5 november 2019

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft Notulen ALV 5 november 2019;
BC Delft Slides ALV 5 november 2019

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Notulen ALV 21 mei 2019 : BC Delft Notulen ALV 21 mei 2019
 3. Jaarverslagen seizoen 2018-2019;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Bestuur;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Technische commissie;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Jeugdcommissie;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Toernooicommissie;
  BC Delft Jaarverslag 2018-2019 - Barcommissie;
  BC Delft Verslag Lustrumcommissie;
  En financiële verslagen:
  Zaken lopend seizoen
 4. Mutaties bestuur
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Zie ook de agenda: BC Delft Agenda ALV 5 november 2019

ALV – dinsdag 21 mei 2019

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft Notulen ALV 21 mei 2019;
BC Delft Slides ALV 21 mei 2019

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Mutaties bestuur
 3. Bespreken notulen ALV 6 november 2018 BC Delft notulen ALV 6 november 2018
 4. Lopende zaken
 5. Begroting 2019-2020 en toelichting
 6. Aankondigingen komend seizoen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting