Aan het woord… Voorzitter Jeroen

jeroen2Ik ben Jeroen Rindertsma en sinds ongeveer twee jaar ben ik de voorzitter van BC Delft. Daarvoor heb ik drie jaar de rol van penningmeester vervuld. Al mijn hele leven speel ik badminton, en doe dat inmiddels alweer zo’n tien jaar bij BC Delft. Ik ben een redelijk fanatieke badmintonner en de intensiteit van het spelletje komt voor mij het beste naar voren tijdens de competitiewedstrijden, waarbij sportiviteit en gezelligheid mooi samen gaan.

Als voorzitter hou ik me bezig met de algemene organisatie van de club en dat doe ik met plezier. Samen met de andere bestuursleden en diverse commissies zorg ik voor de continuïteit van de vereniging, zodat we onze favoriete sport zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Naast mijn gebruikelijke taken, zoals de organisatie van bestuursvergaderingen en ALV’s en ondersteuning van de bestuurders en commissies, probeer ik me onder andere te richten op verbetering van de communicatie binnen en samenhang van de club. Concreet betekent dit het opstellen van een beleidsplan en overleg met de Gemeente Delft en andere sportverenigingen over de nieuwe sporthal in de Spoorzone. Een ander voorbeeld is de Zoefff die sinds dit seizoen weer nieuw leven ingeblazen is om alle leden zo goed mogelijk te informeren over de activiteiten binnen BC Delft en zo de club nog wat hechter te maken.

jeroen1De organisatie van de club bestaat geheel uit vrijwilligers en gelukkig heeft BC Delft er behoorlijk veel. Zo zijn er onder andere de Toernooicommissie, de Barcommmissie en een zeer actieve Jeugdcommissie, maar ook veel mensen die buiten de commissies helpen met activiteiten. Deze groep vrijwilligers willen we graag behouden en uitbreiden. Het blijft altijd een uitdaging om net dat beetje extra gedaan te krijgen. Zoals bijvoorbeeld het werven van sponsoren. Eigenlijk erg belangrijk in deze tijd waarin subsidies zijn verdwenen en overige kosten blijven stijgen. De Gemeente wil ons wel ondersteunen, maar dit kan tegenwoordig nauwelijks meer financieel. Dus financiële acties georganiseerd door leden ten behoeve van de club, soms al jarenlang een traditie maar soms ook spontaan, juich ik toe.

Het is van belang dat veel leden een actieve rol willen spelen, al is het maar iets kleins. Afgelopen seizoen is voor het eerst de Vrijwilligers-bedankavond georganiseerd, een beetje positieve discriminatie voor de mensen die zich inzetten voor de club. En hier kom je al heel snel voor in aanmerking!

Heb jij vragen, opmerkingen of tips over de gang van zaken bij BC Delft? Die hoor ik uiteraard graag. Je vindt mij in de hal op maandag- en woensdagavond, of tijdens competitiewedstrijden, en je mag ook altijd mailen.

Tot in de hal!
Groeten, Jeroen