Contributies

De contributie van BC Delft is opgebouwd uit een basiscontributie die al onze leden betalen, aangevuld met een bedrag voor eventuele trainingen of competities waaraan wordt deelgenomen. Hieronder vind je een overzicht van de contributiegelden behorend bij de losse onderdelen.

Heb je vragen over de contributie? Neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@badmintonclubdelft.nl.

Contributietarieven 2020-2021

Jeugd:

Basiscontributie €125
Training zondag €25 plastic / €35 veer
Training woensdag €50 plastic / €67,50 veer
Jeugdcompetitie €46,50 plastic / €60 veer

Senioren (vanaf 18 jaar):

Basiscontributie €165
Training competitie (maandag) €80 veer / €51,50 plastic
Training competitie (woensdag) €90 (veer)
Najaarscompetitie €90 veer / €70 plastic
Training recreanten (woensdag) €51,50 (plastic)

Ben je in het bezit van een Delftpas / Rotterdampas? Dan geldt dat je een korting van €25 krijgt op de basiscontributie, ongeacht je lidmaatschapsvorm. Stuur hiervoor vóór 31 januari een kopie of foto van je pas naar de penningmeester (ledenadministratiebadmintonclubdelft.nl). Zorg dat het pasnummer goed zichtbaar is en dat de pas geldig is!

De contributietarieven gelden voor een geheel seizoen van lidmaatschap; zie voor voorwaarden de informatie over het Lidmaatschap. De contributie wordt in oktober geïnd via een digitale factuur die per e-mail aan ieder lid wordt verzonden. Geen factuur ontvangen? Controleer dan je gegevens bij de Ledenadministratie via ledenadministratie@badmintonclubdelft.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de contributie betalen jeugdfonds-logovoor kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is. Op jeugdfondssportencultuur.nl kan je zien hoe het werkt.

De contributietarieven voor het seizoen 2020-2021 zijn vastgesteld tijdens de ALV. De contributietarieven voor het volgende seizoen zal ook tijdens de ALV van mei/juni 2021 worden vastgesteld; houd voor de exacte datum de Kalender in de gaten. Leden ontvangen tevens per e-mail een uitnodiging voor de ALV.