Gedragscode

Binnen onze vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door wederzijds respect. Dit vinden wij vanzelfsprekend, maar het is goed om alle ongeschreven omgangsvormen en regels ook vast te leggen. Het bestuur heeft daarom deze gedragscode opgesteld.

Badmintonclub Delft voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid. Maar wat is dat eigenlijk: een plezierig, sportief en veilig sportklimaat? En wat doet Badmintonclub Delft om dit te bereiken?

Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan:

  • Een prettige sfeer binnen de badmintonclub, waarin alle betrokkenen plezier beleven;
  • Begeleiding van (jeugd)spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een bijdrage levert aan persoonlijke en sociale ontwikkeling;
  • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de (jeugd)spelers duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht.

In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in:

  • Het naleven van regels en nakomen van afspraken;
  • Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn;
  • Respect voor anderen tonen in woord en gebaar.

Naast alle regels waar we ons als vereniging bij wet en Badminton Nederland moeten houden, is het belangrijk dat we bij Badmintonclub Delft duidelijke afspraken maken met alle betrokkenen binnen onze vereniging. Deze afspraken maken wij met elkaar om de belangrijke kernwaarde sportiviteit te waarborgen. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde, veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/vrijwilliger/leider/trainer/coach thuis voelt en trots op bent.

Om de regels vorm te geven en het doel te bereiken hebben we de volgende middelen tot onze beschikking:
1. Gedragsregels alle betrokkenen;
2. Gedragsregels trainers en begeleiders;
3. Instellen vertrouwenscontactpersoon;
4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).