Activiteiten

Naast het badmintonnen en onze toernooien worden er binnen de club door diverse enthousiastelingen gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld het competitie-etentje voor senioren, het oliebollentoernooi, ouder-kind-toernooi, het Jeugdkamp en zo nu en dan zowaar een eigen kerstgala!

Bekijk de Kalender voor meer informatie over ophanden zijnde activiteiten, of kijk bij de kopjes Senioren en Jeugd wat er specifiek voor die groepen leden wordt georganiseerd.

Wil je ook iets (helpen) organiseren, of heb je een idee voor een activiteit?
Leuk! Neem gerust contact op met het bestuur zodat we kunnen bespreken wat er mogelijk is.