Inschrijven

Om lid te worden van BC Delft kun je ons digitale inschrijfformulier invullen. Op het formulier kun je invullen in welke speelgroep je je wilt inschrijven en of je competitie wilt spelen. Twijfel je hier nog over, of heb je nog andere opmerkingen of vragen, gebruik dan het veld Opmerkingen.

De Ledenadministratie van BC Delft zal na het invullen van het formulier zo snel mogelijk contact met je opnemen voor verdere informatie.

Voorwaarden Lidmaatschap BC Delft

Het lidmaatschap loopt voor één jaar en loopt parallel aan het badmintonseizoen (1 augustus t/m 31 juli). Later in het seizoen lid worden is mogelijk; in dat geval wordt in overleg met de penningmeester van BC Delft een passende contributie vastgesteld. Het lidmaatschap wordt elk seizoen automatisch verlengd, tenzij vóór 15 juni van het lopende seizoen een uitschrijving is ontvangen door onze Ledenadministratie. Indien lidmaatschap niet tijdig (dus voor 15 juni van het lopende seizoen) wordt opgezegd, is een lid contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Indien lidmaatschap in de loop van een seizoen wordt opgezegd vindt restitutie plaats van de betaalde trainingsbijdrage naar rato en met inachtneming van een maand opzegtermijn; de basiscontributie wordt niet gerestitueerd.

Het invullen en opsturen van het inschrijfformulier verplicht tot betaling van de van toepassing zijnde contributiegelden. De contributiegelden worden vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in juni.

In het lidmaatschap van BC Delft is het lidmaatschap van de NBB ingesloten.
Als lid van BC Delft kun je uiteraard ook gebruik maken van de kantine! Om deze draaiende te houden verwachten we van elk lid dat hij/zij eenmaal per jaar een bardienst draait.

Mocht je vragen hebben over inschrijvingen, neem dan even contact op met de Ledenadministratie via ledenadministratie@badmintonclubdelft.nl.