Commissies

BC Delft kent een enthousiaste groep vrijwilligers: leden die met hun commissies de activiteiten van de vereniging op poten zetten, of juist bij specifieke activiteiten een helpende hand bieden.

BC Delft is altijd op zoek naar meer enthousiastelingen die iets voor de club willen doen. Mocht je benieuwd zijn, meld je dan via info@badmintonclubdelft.nl of één van de onderstaande commissieleden.

Technische Commissie

De Technische Commissie (ofwel ‘de TC’) regelt alles rondom het daadwerkelijk kunnen spelen van de badmintonsport bij de club. Zo regelen zij alle zaken rondom de trainers en trainingen, alles voor de competities, en ook de opvang en plaatsing van nieuwe leden.

De Technische Commissie bestaat uit:
Linda Teunter – Secretaris, Recreantencoördinator
Agnes Bekenes – Competitieleider
Marieke Bekenes – Competitieleider
Iris Nijboer – Trainingscoördinator

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie (JC) zorgt ervoor dat alles rondom de jeugdleden en hun speelgroepen goed geregeld is. Zij verzorgen de informatievoorziening naar de jeugdleden toe, opvang van de ouders, en regelen met hulp van de ouders alle activiteiten die BC Delft voor de jeugdleden organiseert, zie ook de Jeugdpagina.

De Jeugdcommissie bestaat uit:
William Oldenburg – Algemene zaken, Opvang nieuwe leden
Ineke Lotgering – Algemene zaken, Toernooien
Lucy Korving – Competitieleider Jeugdcompetitie
Annemieke Dur – Zilveren Shuttle Toernooi
Jolanda Klok – Grote Clubactie

Ledenadministratie

De ledenadministratie is belegd bij de secretaris van het bestuur van de club.

Barcommissie

De Barcommissie beheert de eigen bar van BC Delft: zij regelt de inkoop van drankjes en versnaperingen, zorgt voor het bardienstrooster en zorgt er dus ook voor dat de bar altijd open kan zijn als er gespeeld wordt in de hal.

De Barcommissie bestaat uit:
Nico Horssen – Voorzitter Barcommissie (Lees ook Nico’s Aan het woord…)
…en wordt voor specifieke activiteiten en feestjes ondersteund door Sabine van der Putte, Ineke Lotgering, Laura Elprama en Wouter van der Wal.

Toernooicommissie

De Toernooicommissie verzorgt het grote open BC Delft Toernooi, bestaande uit een toernooi voor competitiespelers, en een toernooi voor recreanten.

De Toernooicommissie bestaat uit:
Wouter van der Wal
Jurrit Bergsma
Tijn van Omme
Roy Smit

Kampcommissie

De Kampcommissie is de drijvende factor achter het Jeugdkamp.

De Kampcommissie bestaat uit:
Susanne Bakker
Iris Nijboer
Joran den Boef
Wouter van der Wal
Rick Hage
Maaike Weerdesteyn

Sponsorcommissie

Sponsoring vindt bij BC Delft op dit moment vooral plaats op basis van activiteiten. BC Delft wil graag bouwen aan een meer solide bron van inkomsten, en is daarvoor nog op zoek naar enthousiaste commissieleden!

Clubkleding

De clubkleding van BC Delft wordt verzorgd door:

Susanne Bakker – Shirt-coördinator

Shuttlecoördinator

BC Delft heeft een grote groep spelers die met veren shuttles speelt. Om zicht te houden op het verbruik en de verzorging van de shuttles is een shuttlecoördinator aangesteld:

Anko Hoogendijk – Shuttle-coördinator

Web + communicatie

BC Delft vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de communicatie in de organisatie, naar de leden en vanuit de club naar buiten toe. De website is hierbij een belangrijk onderdeel, evenals onze social media pagina’s en de Ins&Outs nieuwsbrief die voor en door de leden wordt samengesteld. De communicatiezaken worden binnen het bestuur gecoördineerd door de secretaris.